Cá Bống

Tìm hiểu về cá bống tượng? Môi trường sinh sống của cá bống tượng là khu vực nước ngọt. Không giống các loại cá bống cùng họ khác, thân mình cá bống tượng rất to lớn và có thể đạt tới kích thước của cổ tay...

0916526868
chat-active-icon